بهترین فاویروال در 2024

10 ارائه دهنده برتر فایروال به عنوان سرویس در 2024 (FWaaS)

فایروال به عنوان سرویس Firewall-as-a-service (FWaaS) یک مدل امنیتی در حال ظهور در محاسبات ابری و امنیت شبکه است. این نشان دهنده تغییر از راه حل های فایروال سنتی و داخلی به خدمات فایروال مبتنی بر ابر است. فایروال ها به عنوان ارائه دهندگان خدمات (FWaa...

ادامه مطلب

سیسکو ISE

سیسکو ISE چیست؟ شبکه های enterprise امروزه به سرعت در حال تغییرند، به خصوص زمانی که بحث قابلیت جابجایی موقعیت جغرافیایی کارمندان در آن مطرح است. مدت زمانی است که دیگر، کارمندان به دسکتاپ های خود وابسته نیستند بلکه به جای آن برای دسترسی به منابع سازم...

ادامه مطلب