لایسنس سیسکو Prime vNAM

لایسنس سیسکو Prime vNAM

سرویس مجازی تحلیل شبکه سیسکو پرایم   Cisco Prime Virtual Network Analysis Module ساختارهای کلود و ماشین های مجازی فرصتی برای تغییر شکل ساختارهای موجود فراهم کرده است. لایسنس سیسکو Prime vNAM پرایم باعث چابکی در هر سطحی از شبکه میشود. ...

ادامه مطلب

Prime -Infrastructure

لایسنس سیسکو Prime Infrastructure

دانلود PDF   سیسکو Prime Infrastructure لایسنس سیسکو Prime Infrastructure مانیتورینگ کامل و وسیع دستگاه ها و سرویس های آنها در سطح شبکه امکان پذیر میکند. مانیتورینگ شبکه در ابعاد گسترده برای اطمینان حاصل کردن از بازده عملکرد دستگاه ها...

ادامه مطلب