Cisco-News

نیاز به مدلسازی تهدید مداوم و پویا

نیاز به مدلسازی تهدید مداوم و پویا Sujata ramamoorthy این وبلاگ توسط محمد اقبال تألیف شده است و بخشی از یک مجموعه چهار بخشی درباره DevSecOps است . گرایش به سمت توسعه سریع برنامه و به روزرسانی منظم یک معماری از طریق یک روش چابک ...

ادامه مطلب

Cybersecurity-blog-banners

11 منبع برای کمک به شما در شروع کار در صنعت امنیت سایبری

11 منبع برای کمک به شما در شروع کار در صنعت امنیت سایبری در مجموع 3.5 میلیون شغل امنیت سایبری در دسترس خواهد بود اما تا سال 2021 پر نمی شود. این شکاف شغلی در سال بعد افزایش یافت. (ISC) 2 در پایان سال 2019 تخمین زد که 4.07 میلیون مت...

ادامه مطلب

معرفی اسکنر آسیب پذیری Nessus

معرفی اسکنر آسیب پذیری Nessus اسکنر آسیب پذیری Nessus یکی از بهترین اسکنرهای آسیب پذیری است که در هنگام ارزیابی آسیب پذیری و اقدامات تست نفوذ از جمله حملات مخرب استفاده می شود. این مقاله به بررسی این اسکنر می پردازد و در مورد اصول اساسی که فرد بای...

ادامه مطلب

فایروال های سری CN | امنیت جامع شبکه برای Kubernetes امروزه سازمان های بسیاری در حال کشف این هستند که چگونه فایروال های سری CN و Kubernetes می توانند گزینه های جذابی برای توسعه برنامه ها باشند. Kubernetes ها می توانند توسعه را ساده کنند زیرا...

ادامه مطلب