StealthWatch-News

داده پرداز س‍پهر

Cisco Stealthwatch

Cisco Stealthwatch   چه چیزهایی در Stealthwatch v7.3 بروز شدند؟ در ادامه این مقاله به برخی از بهبودها و ویژگی‌های جدیدی که به Cisco Stealthwatch اضافه شده‌اند نگاهی می‌اندازیم. Stealthwatch Data Store این ابزار یک روش مرکزی برای ذخیره سازی ...

ادامه مطلب