feature

Reputation filtering

دانلود PDF درجه اعتبار ارسال ایمیل ناخواسته را با فیلتر کردن اعتبار ، که مبتنی بر اطلاعات تهدید از Talos است ، مسدود کنید. برای هر پیوند تعبیه شده ، بررسی اعتبار برای تأیید یکپارچگی منبع انجام می شود. وب سایت هایی که شهرت نامطلوب دارند به طور...

ادامه مطلب

Global threat intelligence

اطلاعات تهدید جهانی با پشتیبانی Cisco Talos ، یکی از بزرگترین شبکه های شناسایی تهدید در جهان ، از محافظت از ایمیل سریع و جامع برخوردار شوید. Talos با داشتن دسترسی بسیار وسیع و دائمی دارای بزرگترین و  بروزترین  DATABASE در بین رقبای خود است . روزا...

ادامه مطلب