شبکه

آموزش نحوه اضافه کردن زبان فارسی به سیستم تلفنی Issabel

Issabel software PBX logo

برای اضافه کردن زبان فارسی به سیستم تلفنی محبوب Issabel ابتدا باید فایل های صوتی فارسی را در مسیر var/lib/asaterisk/sound/pr کپی کنیم و در ادامه مراحل زیر را انجام دهیم.

مرحله اول : فایل say.conf  را در مسیر etc/asterisk ، باز کرده و دستورات زیر را به آن اضافه می کنیم:

[pr](digit-base,date-base)

_[n]um:0. => num:${SAY:1}

_[n]um:X => pr/digits/${SAY}

_[n]um:1X => pr/digits/${SAY}

_[n]um:[2-9]0 => pr/digits/${SAY}

_[n]um:2X => pr/digits/20-o, num:${SAY:1}

_[n]um:3X => pr/digits/30-o, num:${SAY:1}

_[n]um:4X => pr/digits/40-o, num:${SAY:1}

_[n]um:5X => pr/digits/50-o, num:${SAY:1}

_[n]um:6X => pr/digits/60-o, num:${SAY:1}

_[n]um:7X => pr/digits/70-o, num:${SAY:1}

_[n]um:8X => pr/digits/80-o, num:${SAY:1}

_[n]um:9X => pr/digits/90-o, num:${SAY:1}

_[n]um:100 => pr/digits/hundred

_[n]um:1XX => pr/digits/hundred-o, num:${SAY:1}

_[n]um:200 => pr/digits/200

_[n]um:2XX => pr/digits/200-o, num:${SAY:1}

_[n]um:300 => pr/digits/300

_[n]um:3XX => pr/digits/300-o, num:${SAY:1}

_[n]um:400 => pr/digits/400

_[n]um:4XX => pr/digits/400-o, num:${SAY:1}

_[n]um:500 => pr/digits/500

_[n]um:5XX => pr/digits/500-o, num:${SAY:1}

_[n]um:600 => pr/digits/600

_[n]um:6XX => pr/digits/600-o, num:${SAY:1}

_[n]um:700 => pr/digits/700

_[n]um:7XX => pr/digits/700-o, num:${SAY:1}

_[n]um:800 => pr/digits/800

_[n]um:8XX => pr/digits/800-o, num:${SAY:1}

_[n]um:900 => pr/digits/900

_[n]um:9XX => pr/digits/900-o, num:${SAY:1}

_[n]um:X000 => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand

_[n]um:1XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:2XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:3XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:4XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:5XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:6XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:7XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:8XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:9XXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:1}

_[n]um:XX000 => num:${SAY:0:2}, pr/digits/thousand

_[n]um:XXXXX => num:${SAY:0:2}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:2}

_[n]um:XXX000 => num:${SAY:0:3}, pr/digits/thousand

_[n]um:XXXXXX => num:${SAY:0:3}, pr/digits/thousand-o, num:${SAY:3}

_[n]um:X000000 => num:${SAY:0:1}, pr/digits/million

_[n]um:XXXXXXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/million-o, num:${SAY:1}

_[n]um:XX000000 => num:${SAY:0:2}, pr/digits/million

_[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, pr/digits/million-o, num:${SAY:2}

_[n]um:XXX000000 => num:${SAY:0:3}, pr/digits/million

_[n]um:XXXXXXXXX => num:${SAY:0:3}, pr/digits/million-o, num:${SAY:3}

_[n]um:X000000000 => num:${SAY:0:1}, pr/digits/billion

_[n]um:XXXXXXXXXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/billion-o, num:${SAY:1}

_[n]um:XX000000000 => num:${SAY:0:2}, pr/digits/billion

_[n]um:XXXXXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, pr/digits/billion-o, num:${SAY:2}

_[n]um:XXX000000000 => num:${SAY:0:3}, pr/digits/billion

_[n]um:XXXXXXXXXXXX => num:${SAY:0:3}, pr/digits/billion-o, num:${SAY:3}

; enumeration

_e[n]um:X => digits/h-${SAY}

_e[n]um:1X => digits/h-${SAY}

_e[n]um:[2-9]0 => digits/h-${SAY}

_e[n]um:[2-9][1-9] => num:${SAY:0:1}0, digits/h-${SAY:1}

_e[n]um:[1-9]XX => num:${SAY:0:1}, digits/hundred, enum:${SAY:1}

مرحله دوم:

در پنل تحت وب Issabel   از  قسمت PBX Configuration گزینه Unembebded IssabelPBX را انتخاب در صفحه باز شده در تب Settings  گزینه Asterisk SIP Settings را انتخاب می کنیم تا صفحه Edit Settings باز شود در بخش Advanced General Settings طبق شکل زیر فیلد Language را با مقدار pr پر کرده و بر روی submit change کلیک می کنیم.

به آدرس etc/asterisk می رویم و فایل های chan_dahadi.conf ، queues_custom.conf ، sip_custom.conf و sip_general_custom.conf را ویرایش کرده و در انتهای هر کدام از این فایل ها عبارت language=pr را اضافه می کنیم.

Issabel

persian

 

مرحله سوم:

در مسیر etc/rc.d فایل rc.local را باز کرده و در انتهای آن کد asterisk-rx “say load new” را اضافه می نماییم.

مرحله چهارم:

در فایل say.conf مقدار mode  را برابر new قرار می دهیم (mode=new).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *